Nepomucen Antoni Hermann

Nepomucen Antoni Hermann, lekarz nadworny Stanisława Małachowskiego, sprowadzony przez niego z Pragi w 1777. Był także nadwornym konsyliarzem królewskim. W 1783 r. osiadł we Lwowie i zaczął tam praktykować. Autor pracy Opusculum impedimenta quaedam sanitatis communia exhibens.

W styczniu 1784 r. wraz z Ignacym Józefem Martinovicsem, zapowiedzieli rozpoczęcie we Lwowie prac nad budową balonu. Projektując budowę dużego balonu dokonywali prób z modelami: 4.03.1784 r. wypuścili w Ogrodzie Bilskim we Lwowie model papierowy. Balon spłonął. Niepowodzenie to położyło kres dalszym eksperymentom, tym niemniej Her­mann, jako pierwszy obok J. H. Osińskiego, podał- na łamach Lwowskiego Pisma Uświadamiającego - zasady projektowania i konstruowania balonów sys­temu braci Montgolfier.

Konstrukcje:
Balon ze Lwowa (Hermann-Martinovics), 1784, balon pionierski na ogrzane powietrze.

Źródło:

[1] Elsztein P. ”Modelarstwo lotnicze w Polsce”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1986.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus