L'Alliance, ok. 1898

Balon wolny. Francja.
Przygotowania do startu balonu ”L'Alliance”, 14.11.1898 r. Stoją od lewej: Henry Dumoutet, Cabalzar i Aleksander Hański. (Źródło: Wikimedia Commons).
W Polsce.

Aleksander Hański, astronom i meteorolog działa­jący na gruncie rosyjskim. W 1894 r. ukończył Uniwersy­tet Noworosyjski w Odessie na wydziale nauk matematyczno- fizycznych. Pracę zawodową rozpoczął w obserwatorium astronomicznym w Odessie, w 1896 r. przeszedł do pracy w słynnym obserwatorium w Pułkowie. W 1896 r. prowadził obserwacje całko­witego zaćmienia słońca na Nowej Ziemi (8 sierpnia), wykonując wiele fotografii korony słonecznej.

W 1898 r. Pierre Janssen zapropono­wał mu udział w pracach prowadzonych w obserwa­torium na Mont Blanc. W obserwacjach używał balonów- sond, a jego w tym zakresie do­świadczenia sprawiły, że zyskał uznanie ówczesnych badaczy. O badaniach Hańskiego z użyciem balonu wielokrotnie mówiono na posiedzeniach Société Française de Navigation Aérienne, m.in. 17.11.1898 r., zamieszczono w L'Aeronaute sprawozdanie z lotu balonem "L'Alliance" wykonanego w dn. 14.11.1898 r. dla obserwacji Leonidów. Hański prowadził obserwacje słońca, gwiazd i badał temperatury na wysokościach.

Źródło:

[1] Januszewski S. „Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus