Gruszewski śmigłowiec, 1911- 1915

Projekt śmigłowca pionierskiego. Polska / Rosja.

W dniu 2.10.1911 r. Aleksander Grzegorz Gruszewski zawiadomił ministra wojny Rosji, że wynalazł aparat latają­cy przewyższający zaletami znane dotychczas, mógłby znaleźć zastosowanie w armii. Prosił o pomoc finan­sową, chciałby bowiem swój aparat zbudować i na nim latać. Deklarował, że w przypadku otrzymania dotacji zatrudniłby mechanika znającego się na silni­kach, sam bowiem nie ma wiedzy w tym zakresie. Mechanik ten- pod kierunkiem Gruszewskiego- wykonałby również aparat łatający, według dostar­czonych mu rysunków projektowych. W zakończeniu Gruszewski pisał, że jeśli otrzyma dotację, ujawni rządowi rysunki i tajemnicę swego wynalazku. Już 26.10.1911 r. odpowiedziano mu, że z powodu braku jakichkolwiek danych dotyczących projekto­wanego aparatu prośba jego została oddalona.

Gruszewski ponowił ofertę w okresie I wojny światowej- w 1915 r. Ze spisu wynalazców, których projekty oceniano w 1915 r., wiadomo, że jego aparat zakwalifiko­wano jako śmigłowiec. Jest więc oczywistym, że i tym razem jego ofertę oddalono, władze wojskowe nie­zmiennie stały bowiem na stanowisku, że realizacja śmigłowca, w ówczesnym stanie techniki, nie przy­niesie użytecznych praktycznie wyników.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus