Grubski "helikoplan", 1915

Projekt pionierskiego przekształcalnego statku powietrz­nego. Polska / Rosja.
W dniu 25.11.1915 r. Emanuel Grubski zgłosił zgłosił Głównemu Zarządowi Wojskowo-Technicznemu (GWTU), że opracował oryginalny aparat latający w postaci 2- silnikowego samolotu zaopatrzo­nego w wirnik z 2 łopatami- każda o obrysie połowy koła- rotodyny. Wirnik ten można by zatrzymywać w locie poziomym i pracowałby wówczas jako płat nośny. Ta cecha pozwala klasyfikować projekt aparatu latającego Grabskiego w rzędzie statków powietrz­nych przekształcalnych, typu określanego na przeło­mie XIX-XX w. mianem "helikoplanu".

Według opinii Komitetu Technicznego GWTU, oceniającego projekt Grabskiego 30.11.1915 r., proponowany przez niego wirnik nie uniesie aparatu w powietrze- nie da wystarczającej siły nośnej. Wy­rażono przy tym sceptycyzm co do możliwości reali­zacji lotu aparatów typu wiropłata, czy to w układzie śmigłowca, czy też rotodyny, bowiem dotychczasowe doświadczenia i badania naukowe ujawniają, że w obecnym stanie techniki lotniczej wirniki śmigłow­cowe nie mogą dać siły wzlotu dostatecznej by unieść aparat. Uznano więc, że przydanie wirnika nośnego klasycznemu samolotowi nie przyniesie praktycznie użytecznych efektów. Taką też odpowiedź przekazano 15.02.1916 r. wynalazcy.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus