PS-4, 1961

Projekt samolotu transportowego pionowego startu. Polska.
Projekt samolotu transportowego pionowego startu PS-4. (Źródło: ”Projekty pionowzlotów inż. J. Koźniewskiego”. Polska Technika Lotnicza Materiały Historyczne nr 33 (6/2007).
Śmigłowcowe Biuro Konstrukcyjne, kierowane przez mgr. inż. Bronisława Żurakowskiego, istniejące w Instytucie Lotnictwa, rozpoczęło w 1957 (wg [2]- 1956) r. prace nad samolotami pionowego startu. Do prac nad tym zagadnieniem przystąpiła, wydzielona grupa, kierowana przez mgr. inż. Jana Koźniewskiego. Po badaniach i rozważaniach teoretycznych dokonano wyboru układu konstrukcyjnego, który polegał na zastosowaniu przekręcanego o 90° skrzydła wraz z silnikami, które w położeniu pionowym napędzałyby śmigła, spełniające wówczas rolę wirników nośnych. Po przeniesieniu biura do Ośrodka Konstrukcji Lotniczych przy WSK Okęcie prace były nadal prowadzone.

W tym czasie grupa mgr. inż. Koźniewskiego opracowała projekty samolotów pionowego startu PS-1, PS-2 i PS-3. PS-1 stanowił rysunkową dokumentację układu koncepcyjnego. Projekt PS-2 był opracowaniem ofertowym samolotu pasażersko-transportowego pionowego startu. Natomiast PS-3 miał być konstrukcją doświadczalną, na którym zamierzano sprawdzić w locie słuszność założeń wybranej koncepcji układu konstrukcyjnego. Opracowanie wstępnego projektu PS-3 zostało ukończone do końca 1959 r. i rozpoczęto przygotowania do budowy prototypu.

Zaawansowanie prac koncepcyjnych upoważniło do przedstawienia wyników zainteresowanym odbiorcom, to znaczy wojsku i ewentualnie komunikacji. Ówczesny dowódca wojsk lotniczych, Rosjanin gen. Torochow, wyraził zainteresowanie i obiecał poparcie rozwoju prac. Jednocześnie jednak wojsko wyraziło pogląd, że bardziej interesującym byłby samolot transportowy zdolny przy maksymalnym ciężarze do startu z rozbiegiem, a następnie po spaleniu części paliwa (lżejszy) do pionowego lądowania i startu w terenie przy zmniejszonym ciężarze w drugiej części zadania. Tych warunków ze względu na dużą średnicę śmigieł- wirników nie spełniał PS-2. Sugestia wojska spowodowała, że zespół konstruktorów szybko opracował inną wersję, oznaczoną symbolem PS-4 wyposażoną w cztery zespoły śmigło-wirnik i wirniki o mniejszej średnicy. Ten samolot był zdolny również do startu z rozbiegiem.

W 1961 r. jednak podjęto decyzję o zaniechaniu dalszych prac nad programem VTOL.

Napęd- 4 turbinowe silniki o mocy startowej 882 kW (1200 KM) każdy.

Dane techniczne PS-4, projektowane (wg [4]):
Rozpiętość- 21,5 m, średnica wirników- 5,0 m, długość- 15,8 m, wysokość ze śmigłem postawionym- 8,8 m, wysokość ze śmigłem położonym- 7,5 m, powierzchnia nośna- 54,0 m2.
Masa własna- 5700 kg, masa startowa max przy starcie pionowym- 8600 kg, masa startowa max przy starcie z rozbiegiem- 9900 kg.
Prędkość max- 650 km/h, prędkość przelotowa- 500 km/h, pułap zawisu-3200 m, zasięg max- 600 km.

Galeria

  • PS-4, rysunek w trzech rzutach. (Źródło: ”Projekty pionowzlotów inż. J. Koźniewskiego”. Polska Technika Lotnicza Materiały Historyczne nr 33 (6/2007).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
[2] Koźniewski J. ”Prace nad samolotami pionowego startu i lądowania (VTOL) w Polsce”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[3] „Projekty pionowzlotów inż. J. Koźniewskiego”. Polska Technika Lotnicza Materiały Historyczne nr 33 (6/2007).
blog comments powered by Disqus