Benni Paweł

Paweł Benni, mechanik z Lublina w Królestwie Pol­skim. 3.09.1911 r. zgłosił w Niemczech do opa­tentowania urządzenie pilota automatycznego i stabilizatora lotu opartego na wahadle. Patent nr 258.733 wydano mu 17.04.1913 r. Rozwiązanie opa­tentował również we Francji (patent nr 434.077), w Wielkiej Brytanii (patent nr 20.229, zgłoszony 12.09.1911 r„ wydany 5.09.1912 r.), w USA (patent nr 1.065.656) oraz w Austrii- na nazwisko J.Z. Grzędzielskiego (patent nr 64.249).

Wacław Kościanowski podaje w swoich wspom­nieniach, że wynalazca w 1910 r. prowadził także prace kon­struktorskie, pracując nad budową samolotu, o którym brak bliższych informacji.

Konstrukcje:
Benni samolot, 1910, projekt samolotu pionierskiego.

Galeria

  • Układ konstrukcyjny i schemat elektryczny pilota automatycznego Pawła Benni. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus