Barwinek Bartłomiej

Bartłomiej Barwinek, występował pod pseudoni­mem "Jan A. Łuniewski" oraz "Szukaj wiatru w po­lu". Inżynier, autor broszury Urywek z Wszech­wiedzy wydanej w Paryżu w 1870 r., w której snuł pseudonaukowe rozważania dotyczące kosmologii oraz budowy układów planetarnych i zasad ich ruchu. Był też autorem broszury Co jest polskość wydanej we Lwowie w 1873 r. Tłumaczył wierszem komedię Gribojedowa Biada z rozumem.

W 1886 r. jako Jan Łuniewski opublikował we Lwowie Zasady samoist­nego ruchu istot żyjących. Zastosowanie do latania w powietrzu i pływania śród wody. Ustalił tam m.in. warunki, jakim winien odpowiadać optymalny układ aparatu latającego.

Konstrukcje:
Barwinek aparat latający, 1886, projekt pionierskiego aparatu latającego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus