Z-73, ok. 1973

Lotnia doświadczalna. Polska.

Lotnia doświadczalna Z-73 została zaprojektowana i zbudowana przez Jerzego Wolfa w układzie sprężystego skrzydła. Stanowiła dalszy rozwój lotni Z-70 i Z-71.

Brak bliższych informacji.

Konstrukcja.
Pokrycie lotni z profilem Gö-417a oraz żebrami usztyw­niającymi z blachy duralowej 0,5 mm i 1 mm oraz gumowymi umocowaniami końców powłoki do szkieletu.

Dne techniczne Z-73 (wg [2]):
Powierzchnia nośna- 9 m2.

Źródło:

[1] Caban A. Miękkopłaty Jerzego Wolfa - część I - DlaPilota.
[2] Wolf J. "Z-75". Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 10/1976.

blog comments powered by Disqus