Lebied L-21, 1917

Samolot rozpoznawczy. Rosja.

W 1917 r. w zakładach Towarzystwo Akcyjne Żeglugi Powietrznej W. A. Lebiediew opracowany został dwumiejscowy, jednopłatowy samolot rozpoznawczy Lebied L-21. Jego konstrukcja została oparta na dwupłatowcu Lebied L-12. Do napędu zastosowano silnik gwiazdowy Salmson o mocy 110 kW (150 KM).

Prototyp samolotu został zbudowany w sierpniu 1917 r. Później zbudowano jeszcze 6 egz. Była to nieudana konstrukcja o niskich osiągach, np. czas wznoszenia na 2000 m wynosił 20 min. Samoloty używane były do 1921 r.

W Polsce.

Współkonstruktorem samolotu Lebied L-21 był Polak, kierownik biura konstrukcyjnego, Leopold Szkulnik.

Źródło:

[1] Januszewski S. ”Witold Jarkowski. Inżynier aeronauta- pionier lotnictwa”. Politechnika Wrocławska. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2006.
[2] Szawrow W. B. "Istorija konstrukcij samolotow w SSSR do 1938 g.". Maszinostrojenije, Moskwa 1969.
blog comments powered by Disqus