Czarniakowski ornitopter, 1898- 1899

Projekt ornitoptera pionierskiego. Polska.

Dr Adam Łada Czarniakowski opracował we Francji projekty urządzenia napędowego aerostatu w postaci śmigła obudowanego- wentylatora nośnego pracującego w płaszczyźnie poziomej, śmigła pneumatycznego oraz aparatu typu ornitoptera. Ich rozwiązania techniczne stanowiły przedmiot patentów francuskich uzyskanych przezeń w latach 1898- 1899.

Brak bliższych informacji o konstrukcji ornitoptera.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Latające jachty". Lotnictwo Aviation International nr 8/1991.

blog comments powered by Disqus