Wojciechowski samolot, 1911- 1912

Projekt samolotu pionierskiego. Polska.
I. Walenty Wojciechowski z począt­kiem XX w. opuścił Królestwo Polskie i osiedlił się w Brockton, w Massachusetts. Tam w USA zgłosił 31.10.1911 r. wniosek o objęcie ochroną pomysłu sa­molotu zaopatrzonego w zwijaną między płatami nośnymi powierzchnię spadochronową. W dniu 8.10.1912 wydano mu patent wynalazczy Nr 1040600.

Kreślił w nim schemat statku powietrz­nego złożonego z kadłuba niosącego sil­nik, dwa płaty nośne w układzie tandem oraz wirnik nośny, śmigło napędowe i ogonowe śmigło sterowe.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Spadochrony". Lotnictwo Aviation International nr 6/1991.

blog comments powered by Disqus