Grubiński Florian Alojzy

Florian Alojzy Grubiński, urodził się 20.06.1844 r. w Warszawie. Utalentowany inżynier i wy­nalazca, autor wielu patentowanych w Europie i USA rozwiązań technicznych. Jego wynalazkami interesował się przemysł. Na Ogólnopolskiej Wystawie Rolniczo-przemysłowej w Warszawie w 1885 r. otrzymał nagrodę jako konstruktor żniwiarki systemu rolkowego "Przodownica". Był również konstruktorem żniwiarki "Warszawianka". Goniec Wielkopolski (nr 169, 21 września 1877. 4)

donosił: Na wystawie krajowej dziś ukazać się miała żniwiarka "Warszawianka", pomysł pana Floriana Grubińskiego. Rzecz dla ziemian zwłaszcza bardzo ciekawa do obejrzenia: w całej żniwiarce bowiem nie  ma ani jednego koła zębatego, łańcucha, pasa itp. Przyrząd służący do poruszania kosy ma kształt krzywego drążka, którego jeden koniec umieszczony jest w kole, mającym kształt okrągłego pudełka, szczelnie zamkniętego, do którego nie może się dostać kamień, piasek ani kurz.

Ku problematyce że­glugi powietrznej doprowadziły go zaintereso­wania termodynamiką. W jego twórczości tech­nicznej nie zajęła ona istotnej pozycji. Rozwa­żania z zakresu związanego z techniką lotu uz­nać należy raczej za próbę przeniesienia na jej płaszczyznę doświadczeń zdobytych w dziedzi­nie niewiele z nią mającej wspólnego. Zaowo­cowało to jednak nader interesują­cym pomysłem- w 1910 r. otrzymał we Francji patent na odrzutowy statek powietrzny własnego pomysłu.

Zmarł 15.06.1910 r.

Konstrukcje:
Grubiński samolot, 1910, pionierski projekt odrzutowego statku powietrznego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionowzlot Floriana Grubińskiego". Lotnictwo Aviation International nr 2/1991.
[2] "Florian Alojzy Grubiński". Potomkowie Sejmu Wielkiego.
[3] "Z powiatu ostrowskiego (gubernia łomżyńska)". Gazeta Handlowa nr 257/1873.
[4] Genealodzy.PL Genealogia :: Zobacz temat - Rzemieślnicy i ....

blog comments powered by Disqus