Mráz M.1 "Sokol", 1946

Lekki samolot wielozadaniowy (szkolno- treningowy, sportowo- turystyczny). Czechosłowacja.
Lekki samolot wielozadaniowy Mráz M.1 "Sokol" w barwach czechosłowackiego lotnictwa cywilnego. (Źródło: archiwum).
W Polsce.

W dniu 10.09.1948 r. lot zapoznawczy na samolocie Mráz M.1 "Sokol" wykonał Aleksander Wąsowicz, instruktor wyszkolenia Aeroklubu Warszawskiego.

Źródło:

[1] "Aleksander Wąsowicz (1918- 1973)". Skrzydlata Polska nr 50/1963.

blog comments powered by Disqus