Uliński Franciszek Abdon

Franciszek Abdon Uliński- Polak zamieszkały w Au­strii, zajmował się problematyką lotów międzyplanetarnych. W 1920 r. ogłosił on na ła­mach wiedeńskiego czasopisma lot­niczego Der Flug, w numerze grudniowym pracę dotyczącą pro­jektu rakiety międzyplanetarnej z silnikiem gwiazdowym o nazwie "Gwiazdolot".

Konstrukcje:
Uliński "Gwiazdolot", 1920, pro­jekt rakiety międzyplanetarnej z silnikiem gwiazdowym.

Źródło:

[1] Gomułka B. "Polski projekt rakiety międzyplanetarnej z silnikiem gwiazdowym". Skrzydlata Polska nr 28/1963.
[2] Fr. A. Uliński "Das Problem der Weltraumfahrt". Der Flug (Wien) 1920. December. Sonderheft.
blog comments powered by Disqus