Avia C-2 / Arado Ar-96, 1938 (1945)

Samolot szkolno- treningowy. Czechosłowacja / Niemcy.
Samolot szkolno- treningowy Aero C-2, czyli wersja samolotu Arado Ar-96 budowana po II wojnie światowej w Czechosłowacji. (Źródło: archiwum).

Arado Ar-96 był niewątpliwie najbardziej znanym samolotem treningowym produkowa­nym przez firmę Arado Flugzeugwerke GmbH dla potrzeb Luftwaffe. W okresie II wojny światowej był to jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie i najnowocześniejszych samolotów szkolno- treningowych. Skonstruowany został w 1938 r. przez inż. Waltera Blume. Była to maszy­na o metalowej konstrukcji krytej blachą duraluminiową. Uczeń oraz instruktor siedzieli w tandemie w dużej, przeszklonej kabinie, zapewniającej doskonałą widoczność na wszystkie strony.

Pierwszy prototyp Ar-96 V1 napędzany był silnikiem Argus As 10 C o mocy 176 kW. Loty próbne wykazały wiele zalet nowej konstrukcji i RLM niezwłocznie umieściło nowy samolot na liś­cie swoich zamówień na 1940 r.

Jednak niewielka liczba Ar-96 wyproduko­wana została już w 1939 r. Samoloty te napędzane były, podobnie jak i prototyp, sil­nikiem Argus As 10 C. Arado Ar-96 stał się, w szkołach lotniczych Luftwaffe, podstawo­wym sprzętem przejściowym pomiędzy sa­molotami podstawowego treningu pilotażu, takimi jak Arado Ar-66, Focke-Wulf Fw-44 "Stieglitz", Gotha Go-145 czy Heinkel He-72 "Kadett", a samolotami myśliwskimi Messerschmitt Bf-109B i Focke-Wulf Fw-190.

Główną serią produkcyjną została wersja Ar-96B napędzana chłodzonym powietrzem silnikiem rzędowym w kształcie odwróconej litery V Argus As 410 A-1 o mocy 342 kW (465 KM). Pierwszym wariantem produkcyjnym tej wer­sji został Ar-96B-1, nieuzbrojony samolot do treningu pilotażu. Drugi wariant Ar-96B-2 uzbrojony był w 1 stały, strzelający do przodu, karabin maszynowy MG 17 kal. 7,9 mm zamocowany na silniku z jego prawej górnej strony. Innymi wariantami tej wersji były Ar-96B-5-uzbrojony samolot do treningu lotników myśliwskich oraz Ar-96B-7, który mógł przenosić ćwiczebne bomby i przezna­czony został do treningu pilotów bombowców nurkujących i samolotów szturmowych. Istniały również warianty do szkolenia w warunkach lotów bez widoczności ziemi i w nocy, a także do trenin­gu nawigacyjnego różniące się specyficznym wyposażeniem w przyrządy pokładowe. Je­den egzemplarz, był to samolot Ar-96B/MG zamówiony przez Bułgarię, wyposa­żony został w ruchomy karabin maszynowy MG 15 kal. 7,9 mm zamontowany w tylnej kabinie i przeznaczony był do treningu strzel­ców pokładowych.

Stosunkowo niewielka licz­ba samolotów Ar-96 zbudowana została w ma­cierzystych zakładach, zdecydowaną więk­szość produkcji przejęła firma Ago Flugzeugwerke będąca częścią koncernu Heinkel, a następnie od połowy 1941 r. firma Avia znajdująca się na terenie Protektoratu Czech i Moraw, a od 1944 r. Ar-96 produkował również w dużej ilości Letov w Pradze. Do końca wojny wyprodukowano w sumie 2891 samolotów wszystkich wersji.

Arado Ar-96C, który wyprodukowany został tylko w niewielkiej liczbie w serii przedprodukcyjnej napędzany był silnikiem Argus As 410 C o mocy 353 kW (480 KM) i posiadał niewielkie oszklone okien­ko w podłodze kabiny, podobnie jak bombow­ce nurkujące Junkers Ju-87 "Stuka", służące do obser­wacji zrzucanych bomb podczas treningu pi­lotów szturmowców i bombowców nurkują­cych.

Arado Ar-96 stanowiły podstawowe wypo­sażenie Jagdschulgeschwader, których ist­niało w okresie wojny trzynaście, a oznaczo­ne były w sposób następujący JG 101 do JG 110 oraz JG 114 do JG 116. Samoloty te służyły też w Ergänzungsjagdgeschwader (doskonalący pułk myśliwski), oraz w szkołach lot­niczych FFS A/B Schule i szkołach oficers­kich Luftwaffe LKS.

Po zakończeniu wojny Arado Ar-96B produ­kowane były nadal, do 1948 r. w Czecho­słowacji pod oznaczeniem Avia C-2.

W Polsce.

Loty zapoznawcze na samolocie Avia C-2 wykonywał znany polski pilot doświadczalny Andrzej Marian Abłamowicz.

Konstrukcja.
Dwumiejscowy dolnopłat o konstrukcji metalowej
kabiny zakryte.
Podwozie klasyczne, chowane w locie.

Uzbrojenie:
- Ar-96B-2- 1 stały, strzelający do przodu karabin maszynowy MG 17 kal. 7,9 mm.

Silnik- rzędowy, chłodzony powietrzem:
- Ar-96 V1- Argus As 10C o mocy 176 kW (240 KM),
- Ar-96B- Argus As 410A-1 o mocy 342 kW (465 KM),
- Ar-96C- Argus As 410C o mocy 353 kW (480 KM).

Dane techniczne Arado Ar-96B-2 (wg [2]):
Rozpiętość- 10,96 m, długość- 9,13 m, wysokość- 2,59 m, powierzchnia nośna- 17,1 m2.
Masa własna- 1412 kg, masa całkowita- 1714 kg.
Prędkość max- 330 km/h, prędkość przelotowa- 295 km/h, pręd­kość lądowania- 100 km/h, czas wznoszenia na wysokość 3000 m- 6,8 min, na wysokość 4000 m- 9,7 min, pułap praktyczny - 7100 m, zasięg- 690 km.

Galeria

  • Samolot szkolno- treningowy Arado Ar-96b w służbie Luftwaffe. (Źródło: archiwum).

Źródło:

[1] J. Kędz. "Andrzej Abłamowicz". Skrzydlata Polska nr 22/1963.
[2] Murawski M. "Samoloty Luftwaffe 1933-1945". Tom 1. Wydawnictwo Lampart. Warszawa 1999.
blog comments powered by Disqus