Parasiewicz motolotnia, koniec lat 1980-tych

Motolotnia. Polska.

W połowie lat 1980- tych Maciej Parasiewicz zainteresował się motolotniarstwem i postanowił skonstruować i zbudować własną motolotnię. Od zlotu w Ole­śnicy w 1986 r. zaczął gromadzić materiały do jej budowy. Wiosną 1988 r. skompletował własny sprzęt, wkładając do niego wiele własnych pomysłów i ulepszeń konstrukcyjnych.

Początkowe krótkie loty nad łąkami prze­obraziły się w przeloty na dalsze trasy. Latał i ciągle usprawniał swoją motolotnię. Doświadczenia zdobyte przy budowie tej motolotni zostały wykorzystane podczas prac nad przemysłową motolotnią PZL ML-1.

Źródło:

[1] Chwalczyk T. „Motolotnie ze Świdnika”. Skrzydlata Polska nr 16/1990.
[2] Aleksandrowicz T. „Ostatni lot Maćka”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1999.
blog comments powered by Disqus