Komenda motolotnie ze Świdnika, 1989

Motolotnia. Polska.
Maciej Parasiewicz za sterownicą świdnickiej motolotni. Wózek z silnikiem Trabant. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1990).

W 1990 r. sekcja motolotniowa Aeroklubu Robotniczego w Świdniku liczyła 20 członków. Dysponowała wówczas dwoma skrzydła­mi "Libre IIM" oraz Sznapka "Kanion Kilo" (prawdopodobnie) i jednym wózkiem motolotniowym z silnikiem Tra­banta. Prawdopodobnie pierwszy lot wykonała w 1989 r. Brak bliższych informacji o tej motolotni.

Trzecia motolotnia była w 1990 r. w za­awansowanym stadium budowy i miała otrzymać silnik własnej konstrukcji opracowany przez jed­nego z członków sekcji Krzysztofa Komendę. Była to kombina­cja skojarzonych w całość w ukła­dzie bokser, dwóch cylindrów po 175 cm3 pojemności silnika motocyklowego WSK. W pracach przy motolotniach najbardziej zaangażowani byli: Krzysztof Gładysz- kierownika sekcji, Andrzej Sawicki, Maciej Parasiewicz i Krzysztof Komenda.

Tenże napęd aero­klubowi motolotniarze proponowali Ośrodkowi Konstrukcji Śmigłowcowych PZL Świdnik, w którym podjęto wiosną 1990 r. opracowanie motolotni przewidzianej do wytwa­rzania przemysłowego (późniejsza motolotnia PZL ML-1).

Galeria

  • Maciej Parasiewicz za sterownicą świdnickiej motolotni. Wózek z silnikiem Trabant. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1990).

Źródło:

[1] Chwalczyk T. „Motolotnie ze Świdnika”. Skrzydlata Polska nr 16/1990.
[2] Świdnik na kartach historii.
[3] Chwałczyk T.  "Motolotnie Made in Świdnik". Skrzydlata Polska nr 48/1990.

blog comments powered by Disqus