Wróblewski W-6, 1915

Projekt samolotu bombowego. Polska / Francja.
W 1915 r  Edward Wróblewski opracował projekt sa­molotu dwuśmigłowego W-6. Był to powrót do koncepcji układu sa­molotu dwuśmigłowego opatentowanego przez Piotra Wróblewskiego w 1910 r., a którego budowę zarzucono.

Edward Wróblewski zmodyfikowany projekt przed­stawił władzom wojskowym. W dniu 17 .11. 1915 r. właściciel lyońskiej firmy blacharskiej i galwanizerni wystawił Edwardowi oświadczenie: Ja, niżej podpisany Louis Joannard, zaświadczam, że Edward Wró­blewski buduje obecnie w naszym warsztacie swój nowy samolot 2-silnikowy, stanowiący przedmiot jego raportu do Ministerstwa Woj­ny. Kadłub jest skończony. Edward podejmował w tym czasie wysiłki zmierzające do zdobycia reglamen­towanych wówczas rur stalowych, a także silników lotniczych Hispano- Suiza V8 o mocy 147 kW (200 KM).

Wskazuje to, że samolot W-6 repre­zentować mógł typ średniego sa­molotu bombowego. Samolot ten miał być wyposażo­ny zapewne w wyrzutnik bomb. Kłopoty z uzy­skaniem silników sprawiły, że próba realizacji projektu nie powiodła się.

Zachowały się zdjęcia samolotu, które przedstawiają kadłub z zamonto­wanym w jego osi silnikiem typu Anzani o mocy 36 kW. Być może Edward zmienił założenia ,a może była to inna konstrukcja, która miała na celu sprawdzenie układu samolotu w praktyce ?

Źródło:

[1] Januszewski S.  „Samoloty ze znakiem W”. Skrzydlata Polska nr 4 i 5 /1990.
blog comments powered by Disqus