ILR-33 "Bursztyn", 2015

Doświadczalna rakieta badawcza. Polska.
Doświadczalna rakieta badawcza ILR-33 Bursztyn. Wizja artystyczna. (Źródło: ”Instytut Lotnictwa”).
Doświadczalna wielostopniowa rakieta badawcza ILR-33 „Bursztyn” została zaprojektowana w Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa. Prace projektowe rozpoczęły się w 2014 r.

Głównym celem prac rozwojowych nad Bursztynem jest zdobycie doświadczeń w budowie silników rakietowych i rakiet, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane do wynoszenia sztucznych satelitów. Głównym celem jest zademonstrowanie możliwości wyniesienia oraz bezpiecznego sprowadzenia na ziemię niewielkiej masy użytkowej (tzw. payload'u) na pułap przekraczający 100 km. Silnik główny rakiety będzie polskim silnikiem hybrydowym wykorzystujący nadtlenek wodoru H2O2.

W 2015 r. makieta rakiety przechodziła próby w tunelu aerodynamicznym. Makieta prezentowana była również podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2015 w Kielcach (1- 4.09.2015 r.). W tym samym roku spodziewana była pierwsza próba lotu rakiety na wysokość 10 km. Test miał umożliwić poznanie możliwości systemów rakiety i jej zachowanie w lotach na mniejszym pułapie, gdzie łatwiej jest monitorować tor lotu. Przewidywano, że w 2016 r. rakieta polecieć na wysokość 100 km, docierając do Linii Kármána.

Konstrukcja.
Rakieta składa się z dwóch rakiet bocznych na paliwo stałe oraz 2 członów głównych.
Odzyskanie ładunku będzie się odbywać przez odczepienie górnego członu rakiety drogą pirotechniczną, uruchomienie spadochronu hamującego na wysokości 50km oraz spadochronu właściwego na wysokości 1km.

Wyposażenie- komputer pokładowy rejestrujący parametry lotu oraz monitorujący realizację założonej misji.

Silnik- hybrydowy, wykorzystujący nadtlenek wodoru H2O2.

Dane techniczne ILR-33 „Bursztyn” (wg [1]):
Średnica- 0,23 m, długość- 4,0 m.
Masa początkowa- 200 kg.
Prędkość- 4 Ma.

Źródło:

[1] (AH) „Polski Bursztyn w kosmosie”. DEFENCE 24.
[2]: „9. konferencja Development Trends in Space Propulsion Systems”. Instytut Lotnictwa | Badania dla przyszłości.
blog comments powered by Disqus