MSP InnTech sp. z o.o.
(MSP Marcin Szender)

Logo firmy MSP Marcin Szender. (Źródło: ”MSP Marcin Szender”).

W 2001 r. Marcin Szender założył firmę MSP Marcin Szender, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji cywilnych i wojskowych bezzałogowych aparatów latających.

Firma MSP ma w dorobu kilkadziesiąt zrealizowanych BSL - Bezzałogowych Statków Latających (od prototypów aż po produkcję seryjną) o masie startowej od 0,5 kg do 150 kg. Odbiorcami produktów są klienci z przemysłu obronnego, lotniczego i energetycznego. MSP to pierwsza polska firma, która zarejestrowała bezzałogowy samolot badawczy którego masa przekracza 25 kg w cywilnym rejestrze statków powietrznych ULC RP.

Poza produkcją MSP oferuje usługi wykonywane z użyciem BSL (fotogrametria, obserwacja, monitoring, itp.). MSP projektuje i wytwarza we własnym zakresie układy autonomicznego sterowania, stabilizowane głowice i platformy dla sensorów oraz inne urządzenia z zakresu mechatroniki.

Firma posiada doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu komponentów oraz oprzyrządowania produkcyjnego samolotów załogowych, a także kompleksowe doświadczenie w badaniu charakterystyk dynamicznych projektowanych samolotów w oparciu o próby w locie na modelach skalowanych.

W latach 2005- 2009 na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej prowadzone były prace nad projektem IEP- Innovative Evaluation Platform (mały samolot badawczy). Założeniem projektu była budowa bezzałogowego statku powietrznego, będącego pomniejszoną kopią samolotu pasażerskiego, który miał pełnić funkcję latającej platformy badawczej. Kompozytowa struktura IEP zaprojektowana na wydziale MEiL PW została wykonana przez firmę MSP Marcin Szender.

Firma MSP jest ukierunkowana na projekty badawczo- rozwojowe w dziedzinie lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem BSL. Przedsiębiorstwo uczestniczyło w wielu projektach krajowych i międzynarodowych jako lider, partner lub podwykonawca dla uczelni, instytutów oraz firm.

Od 1 kwietnia 2020 r. firma MSP Szender Marcin została przekształcona w spółkę MSP InnTech sp. z o.o.

Konstrukcje:
BCP (SMCP-JU) "Komar", lata 2000- ne (?), cel powietrzny.
BCP (SMCP-WU) "Szerszeń", lata 2000- ne (?), cel powietrzny.
ITWL "TurboKomar", 2005, imitator celu powietrznego.
ICP-O "Turbo Komar 2", ok. 2008, projekt imitatora celu powietrznego.
OCP- JET 1 "Waleń 1", 2009, imitator celu powietrznego.
NACRE IEP, ok. 2009, doświadczalny bezzałogowy statek powietrzny.
ILX-32, 2014, doświadczalny bezzałogowy statek powietrzny
OCP- JET 2 "Waleń 2", 2014, imitator celu powietrznego.
OCP- JET 2A "TwinJet", 2015, imitator celu powietrznego.

Źródło:

[1] MSP Marcin Szender.
[2] Goraj Z. „Zakład SiŚ oraz Centrum Kształcenia Konstruktorów Lotniczych, najważniejsze projekty badawcze”. Politechnika Warszawska, MEiL, ITLiMS, ZSiS. Warszawa 2009.
[3] Galiński Cezary "ILX-32. Charakterystyka i historia".
blog comments powered by Disqus