Dyoniziak- Umiński "Koliber", 1945

Szybowiec amatorski. Polska.
W latach okupacji hitlerowskiej Ryszard Dyoniziak i Zdzisław Umiński z Łodzi opra­cowali projekt szybowca nazwanego "Koliber". Założyli fikcyjną firmę Erdeco, wykonali fałszywe pieczątki i zakupili w niemieckich firmach - za zaliczeniem pocz­towym - listwy, sklejkę, kleje lotnicze, cellon i lakiery. Następnie przed zakończeniem wojny zbudowali swój szybowiec, nieomal w całości.

Jednak po wojnie zrezy­gnowali z dokończenia go. Niektóre jego elementy przez wiele lat znajdowały się w domu Dyoniziaka w Łodzi na Chojnach.

Źródło:

[1] Glass Andrzej, Kubalańca Jerzy "Polskie konstrukcje lotnicze". Tom 5. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2013.
blog comments powered by Disqus