SZD-42 "Studium klapy", II połowa lat 1970- tych (?)

Studium szybowca. Polska.
Prawdopodobnie w II  połowie lat 1970-tych mgr inż. Tadeusz Łabuć w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym pod oznaczeniem SZD-42 "Studium klapy" prowadził prace doświadczalne nad wyborem klap do szybowca wyczynowego, m.in. nad klapą- poszerzaczem typu "żagiel".

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Pod redakcją Andrzeja Glassa i Tomasza Murawskiego "Polskie Szybowce 1945-2011. Problemy rozwoju". Wydawnictwo SCG. Bielsko-Biała 2012.
blog comments powered by Disqus