Standard Au­stria, 1959

Szybowiec wyczynowy klasy standard. Austria.
Pierwszy prototyp szybowca Standard Au­stria. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 7/1960).

Szybowiec wyczynowy klasy standard o nazwie Standard Au­stria został opracowany na zamówienie Österreichischer Aeroclub (Aeroklubu Austrii). Był przygotowywany na Szybow­cowe Mistrzostwa Świata w 1958 r. w Lesznie. Szybowiec zaprojektował inż. Rüdiger Kunz. Został zbudowany w Centralnych Warsztatach Szybow­cowych Aeroklubu Austrii w Wiedniu. Szybowiec nie wystartował w Lesznie, ponieważ nie zdążono jednak ukończyć jego budowy i prób w locie.

Był to szybowiec jednomiejscowy o nowatorskich metodach konstrukcyjnych i produkcyjnych. Płat i usterzenie wykonane zostały jako klejona skorupa drew­niana. Osiągnięto przy tym wysoką gładkość powierzchni i wierne zachowanie obrysu profilów, osiągalne dotąd tylko w niektórych szybowcach rekordowych.

Pierwszy lot prototypu odbył się w lipcu 1959 r. Na początku 1960 r. w Centralnych Warsztatach Szybow­cowych w budowie znajdowało się pierwszych 5 egz. seryjnych. Szybowiec nie był dopuszczony do akrobacji.

Ponieważ  pierwszy pro­totyp szybowca posiadał pewne usterki, opracowany został poprawiony egzemplarz  Standard Au­stria II przeznaczony do startu na zbliżające się Szybow­cowe Mistrzostwa Świata w 1960 r. w Kilonii. Wprowadzono w nim szereg poprawek, które miały być zastosowane w pierwszych egzemplarzach seryjnych. Dużą dokładność profilu i gładkość powierzchni uzyskano przez zbudowanie spe­cjalnego stołu montażowego. Składał się on z dwóch rur usta­wionych z dokładnością do 0,2 mm, na które nawlekano żebra posiadające specjalne otwory montażowe. Na tak przygotowa­nym szkielecie klejono podłużnice i obrabiano całość z dużą do­kładnością.

W Polsce.

W wyniku porozumienia między organizacją sportową Austrii ASKÖ- Flugsportverband i Aeroklubem Bielsko- Bialskim doszło w 1960 r. do wymiany grupy pilotów obu organizacji. W maju Aeroklub Bielsko- Bialski gościł czterech pilotów austriackich. Z rewizytą do Austrii udała się delegacja Aeroklubu Bielsko- Bialskiego w składzie: mgr Czesław Golański, instr. Adam Niżnik oraz inż. Tadeusz Byliński i inż. Tadeusz Łabuć.

Zwiedzili wówczas znajdujące się w Wiedniu Warsztaty Szybow­cowe Aeroklubu Centralnego Austrii, w którym budowane były szybowce "Standard Au­stria". Gospodarze umożliwili obejrzenie tej interesującej kon­strukcji Według opinii Polaków, był to szy­bowiec odznaczający się szeregiem niekonwencjonalnych rozwiązań, możliwych jednak do wykonania w stosunkowo prymitywnych warun­kach. Lot na szybowcu "Standard Au­stria" wykonali  Tadeusz Łabuć  i Adam Niżnik na lotnisku Spitzerberg. Według ich opinii był to szybowiec wy­sokiej klasy, zarówno pod wzglę­dem osiągów jak i pilotażu.

Konstrukcja Standard Au­stria.
Jednomiejscowy wolnonośny górnopłat o konstrukcji mieszanej drewniano- laminatowej.
Płat otrzymał profil laminarny. Wykonany jako skorupa drewniana klejona środkami syntetycznymi. Zakończenia skrzydeł wykonane z lamina­tów. Wznios- 3°.
Kadłub skorupowy, w przedniej części zrobiony w całości z laminatu szklanego, w formie negatywowej. Zakończenie kadłuba również wykonane z lamina­tów. Po­zostałe części- drewniane. Kabina zakryta, odejmowana osłona kabi­ny jest wydmuchana z jednego kawałka szkła orga­nicznego.
Usterzenie motylkowe (Rudlickiego) wykonane, podobnie jak płat, jako skorupa drewniana klejona środkami syntetycznymi.
Podwozie jednotorowe, stałe.

Wyposażenie- w szybowcu przewidziano miejsce dla aparatury ra­diowej i tlenowej.

Konstrukcja Standard Au­stria II.
Płat wielopodłużnicowy, gęsto żebrowany, kryty jest sklejką o grubości 3 mm.
Kadłub konstrukcji skorupowej posiada przód laminatowy. Wszystkie powierzchnie nierozwijalne wykonano z tworzyw sztucznych.
Usterzenie motylkowe nie posiadało, w odróżnieniu od pierw­szego prototypu, skosu do tyłu.
Kółko główne stałe. Nowością jest zastosowanie kół­ka ogonowego zamiast płozy tylnej.

Dane techniczne Standard Au­stria, prototyp (wg [2]):
Rozpiętość- 15,0 m, długość- 6,2 m, powierzchnia nośna- 13,5 m2.
Masa własna- 208 kg, masa użyteczna- 115 kg, masa max w locie- 323 kg.
Prędkość dopuszczalna- 250 km/h, prędkość minimalna- 55 km/h, doskonałość max- 34 przy prędkości 105 km/h, opadanie minimalne- 0,7 m/s przy prędkości 70 km/h.

Dane techniczne
Standard Au­stria II (wg [3]):
Rozpiętość- 15,0 m, długość- 6,2 m, wysokość- 1,3 m, powierzchnia nośna- 13,5 m2.
Masa własna- 208 kg, masa max w locie- 323 kg.
Prędkość minimalna- 55 km/h, doskonałość max- 34 przy prędkości 105 km/h, opadanie minimalne- 0,7 m/s przy prędkości 70 km/h.

Galeria

  • Zainteresowanie budzi oryginalna konstrukcja usterzenia szybowca Standard Austria. Wizyta delegacji Aeroklubu Bielsko- Bialskiego w Austrii, 1960 r. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1960).
  • Standard Au­stria, rysunek w trzech rzutach. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 7/1960).
  • Standard Au­stria II, rysunek w trzech rzutach. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 15/1960).

Źródło:

[1] T. Łabuć. "Na trasie Bielsko- Zell am See". Skrzydlata Polska nr 48/1960.
[2] "Standard Au­stria". Skrzydlata Polska nr 7/1960.
[3] "Standard Au­stria II". Skrzydlata Polska nr 15/1960.
blog comments powered by Disqus