Perz XP 15, ok. 1992

Skrzydło motolotni. Polska.

Na początku lat 1990- tych Adam Perz budował skrzydła do motolotni typu Perz XP 15, które były kopią skrzydeł Air Creation XP 15.

Skrzydła Perz XP 15 używane były w polskich motolotniach, m.in. motolotni Leszka Solewskiego.

Źródło:

[1] Lotnicza Polska.

blog comments powered by Disqus