Zakład Produkcji Lotni Spółki "Penetrator"

Hala produkcyjna Zakładu Produkcji Lotni Spółki ”Penetrator” w Staniątkach koło Krakowa. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 24/1990).

Po zakończeniu produkcji lotni w firmie PZ. "C.B. Europol", od marca 1989 r. grupa zapaleńców pod kierownictwem Jana Mariana Psuja kontynuowała swą działalność jako Zakład Produkcji Lotni Spółki "Penetrator" w Staniątkach koło Krakowa. Produkcja prowadzona była w dwupoziomo­wym budynku o powierzchni 600 m2. Na górze mieściła się część szwalni, w su­mie pięć stanowisk, na dole jej reszta i montażownia. Zdolność produkcyjna wynosiła trzy skrzydła co dwa dni! Zatrudniano tam od 12 do 15 osób. Produkowano lotnie szkolne typu Libre 1” i szkolno-treningoweLibre 2” oraz skrzydła do motolotni jednoosobowych typuLibre 2 M” i skrzydła do motolotni dwuosobowych typuLibre II MR”. Letnie posiadały certyfikat Zachodnioniemieckiej Komisji Lotniowej (DHV) honorowany przez polskie przepisy Iotniowe. Do końca 1989 r. sprzedano 115 lotni.

Podejmowano próby kooperacji z innymi fir­mami, m.in. z Gidraer z Moskwy w zakresie wymiany poszyć na szkielety i z PZL Świdnik w za­kresie skrzydeł do produkowanej tam motolotni PZL ML-1. Na większą skalę udało się rozwinąć współpra­cę z austriacką firmą Vega Drachenbau, dla któ­rej wykonano około 120 poszyć dla lotni "Vega Alfa", i "Vega MX".

Zakład uległ rozwiązaniu w 1991 r. Produkcję lotni "Libre" kontynuowała firma WAM s.c..

Konstrukcje:
Europol "Libre 1", 1989, lotnia szkolna.
Europol "Libre 2", 1989, lotnia szkolno-treningowa, skrzydło motolotniowe.

Galeria

  • Reklama Zakładu Produkcji Lotni Spółki ”Penetrator” w Staniątkach koło Krakowa. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 24/1990).

Źródło:

[1] Doruch H. "Od Seagull do Libre III, czyli historia pewnej krakowskiej firmy ". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 7/1999.
[2] Reklama. Skrzydlata Polska nr 24/1990.

blog comments powered by Disqus