JMP "Bumerang III", ok. 1980

Lotnia. Polska.
Lotnia JMP "Bumerang III" w locie. (Źródło: via Henryk Doruch).
Pod koniec lat 1970- tych Jan Marian Psuj skonstruował lotnię "Bumerang III", która była ulepszoną konstrukcją lotni JMP "Bumerang II". Lotnia posiadała zunifiko­wane węzły i system szybkiego monta­żu. W 1980 r. wykonano dokumentację roboczą tej udanej konstrukcji i na jej podstawie wyprodu­kowano w krótkim czasie 8 egz. lotni.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Doruch H. "Od Seagull do Libre III, czyli historia pewnej krakowskiej firmy ". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 7/1999.

blog comments powered by Disqus