JMP "Bumerang II", 1977

Lotnia. Polska.
W 1977 r. Jan Marian Psuj zbudował lotnię "Bumerang II", w której zastosował wiele wówczas nowo­czesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Była to udana konstrukcja, na której konstruktor wykonał wiele lotów.Dalszym rozwojem była lotnia JMP "Bumerang III".

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Doruch H. "Od Seagull do Libre III, czyli historia pewnej krakowskiej firmy ". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 7/1999.

blog comments powered by Disqus