Kaizer balon, 1800

Balon pionierski. Polska.

W 1800 r. Jan August Kaizer zbudował balon, który został zademonstrowany na zorganizo­wanym przez Kaizera 14 września pokazie publicz­nym w Warszawie.

Była to bezzałogowa Charliera, wypełniana wodorem, sklejona z błonek zwierzęcych na kształt figury kobiecej, trzymającej na głowie ba­lon. Zabawy z balonami tego typu były wówczas bar­dzo popularne, zwłaszcza we Francji. Wysokość figu­ry, trzymającej na głowie balon, wynosiła ok. 3 m, ciężar 0,23 kg. Była ona bardzo starannie wykonana. Przy napełnianiu balonu gazem błona została podziu­rawiona pod działaniem kwasu siarkowego i skończyło się na zapowiedzi wzlotu, tym bardziej, że rozgoryczona niepowodzeniem pokazu publiczność podarła resztki balonu na strzępy.

Źródło:

[1] Banaszczyk E. ”Karuzela pod gwiazdami”. Wydawnictwo Iskry. Warszawa 1960.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus