Joachimczyk Alfred Marceli

Alfred Marceli Joachimczyk, urodził się w 1882 r., inżynier dyplomowany, pracował w Berlinie.

Od 1909 r. czło­nek Berliner Verein für Luftschiffahrt z siedzibą w Berlinie, członek niemieckiego Wissenschaftliche Gesellschaft für Flugtechnik E.V. Znany w Niem­czech popularyzator techniki lotniczej. Na łamach Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift publikował w 1913 r. sprawozdania i komentarze z V Międzynarodowego Salonu Lotniczego w Paryżu. W 1914 r. w nowej re­dakcji zebrał je w Moderne Flugmaschinen (pierw­sze wydanie w 1913 r.), w której omawiał konstrukcję samolotów, profili, elementów konstrukcyjnych, podwozi oraz silników lotniczych eksponowanych na V Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu. Inna jego książka Der Krieg in der Luft wydana została w Berlinie w 1914 r. Jego publikacje spotykały się z bardzo życzliwymi ocenami. Współpracownik czasopisma Deutsche Luftfahrer-Zeitschrift oraz Motorwagen.

Specjalista w zakresie automobilizmu, konstruktor lotniczy, autor wielu patentowanych rozwiązań technicznych, m.in. na nastawny kąto­mierz z urządzeniem odczytującym (nr 298.922 z 9.01.1907 r.), metodę regulacji silników spalinowych (nr 203.932 z 22.06.1907 r.), przenośnik wstrząsowy do wyładunku ze statków towarów sypkich (nr 204.047 z 25.05.1907 r.), podwozie samolotu (nr 529.572 z 10.10.1912 r.), kołpak koła dla zmniejszenia oporu powietrza lub wody (nr 540.706 z 10.10.1912 r.), zacisk drutów i lin (nr nr 538.194 z 22.10.1912 r.) i ściągacz drutów i lin (538.196 z 22.10.1912 r.), dwukołowy po jazd z nadwoziem w formie torpedy (nr 642.331 z 1916 r.),

W 1910 r. zaprojektował samolot, którego budowę zakończył z początkiem 1911 r. w Deutsche Flugmaschinen Gesellschaft, którego był współwłaścicielem. Samolot ten posiadał układ płatów w tandem. Na­zwano go DFG- Vierdecker ale bardziej znanym był pod przezwiskiem "Maikafer"- Chrabąszcz.

Konstrukcje:
Joachimczyk samolot (DFG-Vierdecker), 1911, samolot pionierski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus