Kibiński Jacek

Konstrukcje:
Kibiński wózek motolotniowy (motolotnia), motolotnia / wózek motolotniowy.

Źródło:

[1] Lotniarstwo w Polsce.
blog comments powered by Disqus