Szewc z Opinogóry - skrzydła, prawdopodobnie II połowa XIX w.

Skrzydła do latania, lotnia, spadochron. Polska.

W XIX w. powstało w Polsce kilka projektów maszyn latających cięższych od powietrza, a niektóre z nich zrealizowano i dokonano na nich prób wzlotów.

Zachowały się informa­cje o szewcu z Opinogóry k/Ciechanowa, który cieszył się sła­wą lotnika, dokonując skoków spa­dochronowych z wieży pałacu iw Opinogórze. Zbudował on sobie moc­ny parasol i podczas skoków, któ­re kończyły się szczęśliwie, trzymał się jego drutów.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierskie poczynania Polaków. Szybowce". Skrzydlata Polska nr 50/1978.
blog comments powered by Disqus