Robotnik warszawski- skrzydła, prawdopodobnie II połowa XIX w.

Skrzydła do latania, lotnia. Polska.

W XIX w. powstało w Polsce kilka projektów maszyn latających cięższych od powietrza, a niektóre z nich zrealizowano i dokonano na nich prób wzlotów.

Zachowały się szczątkowe informa­cje o robotniku-piaskarzu skaczą­cym z mostów warszawskich.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierskie poczynania Polaków. Szybowce". Skrzydlata Polska nr 50/1978.
blog comments powered by Disqus