Jeziorowski- Palutkiewicz- Ziółkowski wiatrakowiec, 1973

Wiatrakowiec amatorski. Polska.
Na początku lat 1970- tych trzej Częstochowianie prowadzili prace nad konstrukcją jednomiejscowego wiatrakowca. Byli to Jerzy Ziółkowski i Wacław Jeziorowski- obaj pracownicy  Huty Częstochowskiej im. Bolesława Bieruta oraz mgr inż. Jan Palutkiewicz z Częstochowskich Za­kładów Materiałów Ogniotrwałych. Początkowo pracowali nad niezależnie od siebie, później postanowili połączyć wysiłki.

W rezultacie wspólnych poczynań budowa wiatra­kowca została ukończona w 1973 r. Jako napęd zastosowany został silnik samochodowy Trabant. Jesienią tego samego roku Jan Palutkiewicz dokonał pierwszego lotu wzbijając się na wy­sokość ok. 5 m. Po dokonaniu pewnych konstruk­cyjnych udoskonaleń, m. in. przebudowie silnika pro­wadzono dalsze próby zdobywając kolejne doświadczenia.

Konstrukcja.

Silnik- samochodowy typu Trabant.

Źródło:

[1] Majak W. "Zainteresowanie lotniami nie słabnie". Modelarz nr 5/1974.
[2] "Ikarom z Częstochowy. Narty na lato". Gazeta Częstochowska nr 1/1974.
blog comments powered by Disqus