OBR Skarżysko przeciwpancerny pocisk kierowany sterowany w wiązce laserowej, lata 1990 / 2000-ne (?)

Projekt przeciwpancernego pocisku kierowanego. Polska.

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Skarżysko" opracowana została koncepcja konstrukcji przenośnego przeciwpancernego pocisku kierowanego sterowanego w wiązce laserowej. Opracowana została również dwukomorowa wyrzutnia.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Kurkiewicz Family
blog comments powered by Disqus