IL "Phoenix", 2010-2013

Projekt bezzałogowego samolotu stratosferycznego. Polska.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. rozpoczęto w Instytucie Lotnictwa prace nad projektem badawczo-rozwojowym "Phoenix". Jest to bezzałogowy samolot stratosferyczny stanowiący platformę przeznaczoną do szeroko pojmowanego monitoringu. Prace badawcze zaplanowane są do 31.12.2013 r. W projekcie wykorzystana zostanie nowa koncepcja prowadzenia obserwacji, oparta o bezzałogowy samolot stratosferyczny zasilany energią elektryczną otrzymaną z ogniw słonecznych i akumulatorów (w nocy). Wykorzystanie energii solarnej powoduje, że "Phoenix" będzie mógł unosić się w powietrzu nawet przez kilka miesięcy. Będzie wykonywał loty na wysokości ok. 18 km, czyli powyżej przestrzeni kontrolowanej, z której korzystają samoloty cywilne.

Rozwiązanie to jest tańsze i efektywniejsze niż stosowane na rynku świadczenia usług monitoringu samoloty i satelity, charakteryzując się przy tym szeregiem właściwości niespotykanych w dotychczasowych rozwiązaniach tego problemu. Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kierownikiem projektu jest Krystian Woźniak.

Ponieważ Instytut Lotnictwa nie ma możliwości, by na własną rękę sprzedawać samoloty, dlatego już w 2010 r. prowadził rozmowy z zainteresowanymi firmami polskiego przemysłu lotniczego na temat wspólnej realizacji projektu.

Trudności związane z realizacją projektu to przede wszystkim wciąż zbyt wysoka waga akumulatorów, jakie maszyna musi zabrać na pokład, oraz niska sprawność ogniw słonecznych, co znacznie ogranicza przestrzeń na inne, użyteczne urządzenia, takie jak kamery wysokiej rozdzielczości.

Konstrukcja:

Źródło:

[1] "Instytut Lotnictwa"
[2] Garski K. "Bliżej słońca". Innowacyjni nr 3/2010.

blog comments powered by Disqus