IL "Meteor-5", 1969

Projekt rakiety meteorologicznej. Polska.
Patrz:

Źródło:

blog comments powered by Disqus