Hovertech latający pojazd pionowego startu, ok. 2004-2010

Projekt latającego pojazdu pionowego startu- latający dysk. Polska.

Projekt latającego pojazdu pionowego startu-latającego dysku został opracowany w firmie Hovertech S.A.- Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe.

Brak bliższych danych.

blog comments powered by Disqus