Flegier Tomasz

Tomasz Flegier. (Źródło: Jungowski Edmund ”O pionierach polskiej myśli lotniczej”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1967).

Tomasz Flegier urodził się 3.09.1887 r. w Warszawie.

17.02.1911 r. na samolocie Aviatik uzyskał w Habsheim k/Miluzy 59- ty dyplom pilota w Niemczech, później występo­wał na pokazach lotniczych, m.in. w Rydze. W kwietniu 1911 r. katastrofa lotnicza w Sankt Petersburgu wy­kluczyła go z grona czynnych lotników. Poświęcił się technice lotniczej, podjął pracę w warszawskim biu­rze "Aero-Office" Zygmunta Deklera.

W 1911 r. Tomasz Flegier i Witold Rumbowicz pracowali nad projektem samolotu jednopłatowego, którego budowę, z udziałem inż. Stępowskiego, pod­jęli jesienią 1911 r. Przy okazji tych prac Flegier opracował w 1911 r. wersję samolotu z podwoziem pływakowym.

W 1911 r. podjął również prace nad sterowcem. Opracował projekt sterowca systemu półszkieletowego. Przygotował wnio­sek patentowy, zrezygnował jednak z jego złożenia.

Prawdopodobnie w 1912 r. inż. Witold Rumbowicz wspólnie z Tomaszem Flegierem zaprojektowali szybowiec. W 1912 r. zbudowała go grupa uczniów gimnazjum im. Chrzanowskiego w Warszawie: Wacław Jedrzejewicz, Leonard Możdżeński, Wacław Niwiński i Lech Niemojewski.

Konstrukcje:
Flegier wodnosamolot, 1911, projekt wodnosamolotu.
Flegier sterowiec, 1911, projekt sterowca.
Flegier samolot, 1912, samolot pionierski.
Szybowiec uczniów gimnazjum im. Chrzanowskiego, 1912, szybowiec pionierski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
[4] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[5] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus