Flegier Tomasz

Tomasz Flegier. (Źródło: Jungowski Edmund ”O pionierach polskiej myśli lotniczej”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1967).

Tomasz Flieger, zamieszkały w Warszawie, wyszkolił się na pilota w Niemczech. Niestety w 1911 r. został wykluczony z grona lotników na skutek wypad­ku. Wówczas to zaprojektował sterowiec i wodnosamolot, które zgłosił do opatentowania w Petersburgu. Następnie, pracując w propagandowym sklepie lotniczym ”Aero-Office” w Warszawie, zaprojektował wraz z inż. Witoldem Rumbowiczem samolot, do budowy którego przystąpili jesienią 1911 r. inż. Stępowski i inż. Rumbowicz.

Prawdopodobnie w 1912 r. inż. Witold Rumbowicz wspólnie z Tomaszem Flegierem zaprojektowali szybowiec. W 1912 r. zbudowała go grupa uczniów gimnazjum im. Chrzanowskiego w Warszawie: Wacław Jedrzejewicz, Leonard Możdżeński, Wacław Niwiński i Lech Niemojewski.

Konstrukcje:
Flegier wodnosamolot, 1911, projekt wodnosamolotu.
Flegier sterowiec, 1911, projekt sterowca.
Flegier samolot, 1912, samolot pionierski.
Szybowiec uczniów gimnazjum im. Chrzanowskiego, 1912, szybowiec pionierski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
blog comments powered by Disqus