JP-1 (WBS 450), 1935

Balon wolny szkolno-treningowy. Polska.
Balon ”Katowice” (SP- BNC) typu JP-1 należący do 2 Batalionu Balonowego w Legionowie. (Źródło: archiwum).
W miarę uzyskania doświadczenia w szkoleniu pilotów zaczęto odczuwać potrzebę posiadania bardziej zróżnicowanego sprzętu niż uniwersalnej standardowej klasy E2. Biuro konstrukcyjne wytwórni balonów w Legionowie opracowało kilka projektów balonów szkolnych, treningowych i zawodniczych, których oferta była skierowana zarówno do wojska, jak i do klubów oraz na eksport.

W 1935 r. został zbudowany w WBS jednoosobowy balon JP-1 (WBS 450) przeznaczony do laszowania (lotów egzaminacyjnych) pilotów oraz do lotów treningowych dla podtrzymania nawyków pilotażu. Oblot balonu ”Gopło” dokonał inż. Franciszek Janik w locie nocnym z 11/12.05.1935 r. Kilka dni później 26.05.1935 r. ten sam balon z dwuosobową załogą wziął udział w VII Krajowych zawodach balonowych. Razem zbudowano 4 balony: 2 dla wojska i 2 dla Mościckiego Klubu Balonowego (wg [3]- zbudowano 6 balonów ?).

Nazwy balonów:
- "Gniezno" - właściciel: 1 Batalion Balonowy w Toruniu, rok produkcji: 1931,
- "Gopło"- właściciel: 2 Batalion Balonowy w Legionowie, rok produkcji: 1935,
- "Mościce II" (SP-BNN)- właściciel: Mościcki Klub Balonowy, rok produkcji: 1937,
- "Mościce III" (SP-?)- właściciel: Mościcki Klub Balonowy, rok produkcji: 1939.

Konstrukcja:
Jedno- lub dwumiejscowy kulisty balon wolny.

Dane techniczne JP-1 (wg [1]):
Średnica powłoki- 9,52 m, wysokość- 12,0 m, objętość nominalna- 450 m3.
Masa własna- 210 kg.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J. ”Wytwórnia Balonów i Spadochronów”. Seria ”Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. Oficyna Wydawnicza Ajaks. Pruszków 2008.
[3] "Polskie balony gazowe okresu międzywojennego". Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok.
blog comments powered by Disqus