Jeziowski Aéroplane, 1914

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Rosja.
Samolot Bolesława Jeziowskiego wyposażony w stabilizator grawitacyjny i w spadochron, w rzutach z boku i z przodu. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 6.12.1913 r. Bolesław Jeziowski zgłosił we Francji do opaten­towania samolot (Aéroplane). Patent Nr 463 wydano mu 12.02.1914 r. Przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej był samolot wyposażony w grawitacyjny stabilizator równowagi oraz w spadochron, umożliwiający opuszczenie go na ziemię.

Regulator równowagi złożony jest z ciężaru, który opusz­czany w dół obniża położenie środka ciężkości samolotu i stabilizuje go. Podczas startu i lądowania ciężar unoszony jest w górę a podwyższenie położenia środka ciężkości polepsza sterowność aparatu. Ciężar zamocowany jest u dołu zębatej listwy, przesuwanej w zębatce za pomocą prostego me­chanizmu korbowego. W części ogonowej kadłuba mocowany jest żagiel roz­wijany w formie wachlarza, który w razie potrzeby pełni funkcje spadochronu sprowadzającego samolot na ziemię.

W 1913 r. proponowane przezeń rozwiązanie nie cieszyło się już takim zain­teresowaniem jak wcześniej, uznano bowiem, że samolot dysponować winien równowagą chwiejną i raczej sterownością aniżeli statecznością i zrezygno­wano z poszukiwania rozwiązań proponowanego typu. Zainteresowanie zaś urządzeniem ratowniczym sprowadzającym samolot na ziemię ustępowało już w owym czasie zainteresowaniu rozwiązaniami spadochronów osobistych.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus