Jabłonowski balon, 1850- 1858

Projekt balonu wojskowego. Polska / Rosja.
Wacław Jabłonowski w listach kierowanych pod adresem carów Miko­łaja II w 1852 r. i Aleksandra II w 1857 i 1858 r., proponował im stworzenie oddziałów armii operujących na nartach oraz wykorzystanie w działaniach wojen­nych statku powietrznego.

Przywoływał przy tym swe pomysły związane z udoskonaleniem balonu, prezen­towane w 1850 r. paryskiej Akademii Nauk oraz księ­ciu Chambord Henri de Bourbon, pretendentowi (pod imieniem Henryka V) do tronu Francji (1820- 1883). Litograficzne odbitki listów traktujących o projektach udoskonalenia przez Jabłonowskiego ba­lonu i użyciu go w działaniach wojennych przecho­wywane są dzisiaj w Bibliotece Uniwersytetu Pary­skiego. W 1850 r. opublikował w Paryżu Esquisse Sommaire de la Solution du probleme de la Navigation Aérienne i Expose Sommaire de la Solution de la Navigation Aérienne.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus