Jastrieb, ok. 1880

Balon obserwacyjny na uwięzi. Rosja.
Rosyjski balon obserwacyjny na uwięzi Jastreb. (Źródło: archiwum).

W Polsce.

W 1888 r. Konrad Brandel, znany fotograf war­szawski, prowadził z pomocą Oddziału Aeronautycznego Twierdzy Warszawskiej eksperymenty z fotografią lotniczą z balonu na uwięzi Jastrieb, doskonaląc opracowaną przez siebie technikę wykonywania fotografii lotniczej oraz ekspe­rymentując z lotniczym aparatem fotograficznym własnej konstrukcji. 14.10.1888 r. wykonano 5 startów bezzałogowym balonem na uwięzi. Brandel wykonał 4 fotografie, ale żadna nie była udana, co Brandel tłumaczył ruchem balonu a także kamery, mocowanej pod koszem na czterech rzemieniach.

Brandel opracował nowy typ migawki, otwieranej i zamykanej równocześnie z dwu stron. Miało to gwa­rantować większą szybkość jej działania i możliwość wykonywania fotografii z czasami do 1/100 sek. Ka­merę można było ustawiać pod dowolnymi kątami, odpowiednio sterując rzemieniami, a migawkę uru­chamiać zdalnie, z ziemi, czerpiąc z energii elektrycz­nej z baterii galwanicznej.

Lepsze wyniki uzyskał Brandel w 1887 r., kiedy korzystał z własnego balonu o pojemności 100 m3. Wykonał wówczas kilka uda­nych fotografii.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus