Jules Fevre, ok. 1870

Balon wolny. Francja.
Na zdjęciu wykonanym 25.08.1872 r. przez Konrada Brandla, został uwieczniony start balonu z dziedzińca przed pałacem Kazimierzowskim. (Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie).
Kapitan Bunelle francuski aeronauta, w czasie oblężenia Paryża przez Niemców dostarczał pocztę powietrzną, później organizował szereg pokazów balonowych w Europie, od Francji po Rosję. W 1872 r. i w 1873 r. dawał pokazy w Warszawie.

Loty wykonywał na balonie Jules Favre, którego plan przedstawił w broszurze wyda­nej w 1874 r. w Odessie.

W Polsce.

Na początku sierpnia 1872 r. przybył do Warszawy kapitan Brunell, który zapraszał do podróży napowietrznej chętnych niezwykłych wrażeń. Balon nazwany Jules Fevre przyciągnął tłumy na start balonu. Pierwszymi pasażerami byli trzej dziennikarze, a wśród nich redaktor Kuriera Warszawskiego Feliks Fryze, który wykonał dwa wzloty 12 i 25 sierpnia. Wraz z Feliksem Fryze latał Konrad Brandel, znany fotograf war­szawski. Uwiecznił on na fotografii start balonu z dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawienia balonu znalazły się również na różnych drzeworytach.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus