JMB Aircraft VL3 "Evolution", 2005
(Aveko VL3 "Evolution")

Ultralekki samolot sportowy. Czechy.
Ultralekki samolot sportowy JMB Aircraft VL3 ”Evolution”. (Źródło: "Wikimedia Commons").
W Polsce.

W 2018 r. do polskiej ewidencji statków powietrznych zostały wpisane 3 ultralekkie samoloty sportowe  JMB Aircraft VL3 "Evolution".

Źródło:

[1] Liwiński J. "Rejestr polskich statków powietrznych 2019". Lotnictwo Aviation International nr 2/2019.

blog comments powered by Disqus