Interkosmos 19 AUOS Jonosond, 1979

Satelita badawczy. ZSRR / Bułgaria / Czechosłowacja / Polska / Węgry.
Satelita Interkosmos 19 AUOS Jonosond przed umieszczeniem na rakiecie nośnej. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 15/1979).
Satelita Interkosmos 19 AUOS Jonosond (międzynarodowe oznaczenie- AUOS-ZI-IK) wystartował 27.02.1979 r. Rakieta nośna Kosmos-3. Przeznaczony był do badań magnetosfery.

W satelicie została zainstalowana aparatura naukowa opracowana w instytutach naukowych ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, Polski i Węgier. Były to przyrządy: jonosonda I-338, analizator niskich częstotliwości ANC-2ME, sonda pomiaru temperatury elektro­nów KM-3, aparatura sondująca P-4, koherentny radionadajnik "Majak" M4K-3, spektrometr elektronów SF-3, optyczny elektrofotometr EMO-1, rejestrator radiacji kosmicznej Pero-ZI, analizator wysokich częstotliwości AWC-2,

W Instytucie Lotnictwa oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk wykonano radiospektrometr IRS-1, służący do pomiaru gę­stości mocy widmowej naturalnych i sztucznych rezonansów plazmy jonosferycznej. W wyniku międzynarodowej współpracy instytutów z ZSRR, CSRS, NRD, Bułgarii, Węgier oraz Instytutu Lotnictwa (Polska) został opracowany system telemetryczny ETMS. Jego zadaniem było za­pamiętywanie i przekaz na Ziemię infor­macji naukowej.

Dane techniczne Interkosmos 19 (wg [2]):
Masa- 550 kg, masa aparatury naukowej- (wg [1]- ok. 150) kg.
Nachylenie płaszczyzny orbity- 74°,  perygeum- 502 km, apogeum- 966 km.

Galeria

  • Blok generatorów kanałowych systemu telemetrycznego na stanowisku pomiarowym w Instytucie Lotnictwa. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 15/1979).
  • Przedwzmacniacze radiospektrometru wykonane w Instytucie Lotnictwa umieszczone na zewnętrz satelity. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 15/1979).
  • Urządzenie kontrolno- sterujące przyrządu IRS-1. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 15/1979).

Źródło:

[1] Elsztein P. "Interkosmos z numerem 19". Skrzydlata Polska nr 15/1979.
[2] Gunter's Space Page - Information on spaceflight, launch ....

blog comments powered by Disqus