Jakowlew Jak-24, 1952

Śmigłowiec transportowy. ZSRR.
Śmigłowiec transportowy Jakowlew Jak-24 w muzeum w Monino. (Źródło: Bernhard Gröhl via ”Wikimedia Commons”).

W Polsce.

Jesienią 1956 r. inż. Ryszard Witkowski przebywał na stażu w dziale badań w locie OKB Mila w ZSRR, w czasie którego latał, jako pierwszy Polak, na transportowych śmigłowcach Mil Mi-4 i Jakowlew Jak-24.

Galeria

  • Śmigłowiec Jak-24 w czasie wyładunku desantu powietrznego na pokazach w Tuszyno, ok. 1956. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 9/1957).
  • Śmigłowiec Jakowlew Jak-24 w locie. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 18/1957).

Źródło:

[1] Glass A., Żurakowski B., Witkowski R. "Problemy rozwoju śmigłowca BŻ-1 GIL". Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 7/2004.
blog comments powered by Disqus