MBDA HOT, 1977
(Euromissile HOT)

Przeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy. Francja/Niemcy.
Ultralekki samolPrzeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy MBDA HOT 3. (Źródło: via ”Wikimedia Commons”).
Przeciwpancerny pocisk rakietowy HOT produkowany był przez koncern Euromissile. Jest systemem przeciwpancernym, który na początku był tworzony do działań bojowych przeciwko dużym, silnie chronionym zgrupowaniom wojsk. Tymczasem, jak pokazała wojna w Zatoce Perskiej, system HOT wykazuje doskonałe możliwości adaptacyjne w konfliktach lokalnych, w warunkach dowolnego starcia zbrojnego, poprzez swoją zdolność do zniszczenia każdego punktowego, umocnionego celu. Jego przebijalność wynosi 1300 mm opancerzenia, nawet chronionego przez moduł pancerza reaktywnego, lub 3 metry betonu.

W 1997 r. na wyposażenia niemieckich i francuskich sił zbrojnych weszła najnowocześniejsza wersją systemu- HOT 3, łączącą wszystkie najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinach głowic bojowych i odporności na zakłócenia (technika laserowa w naprowadzaniu i kierowaniu ogniem). Przewidywano, że będzie w służbie operacyjnej do 2020 r., szczególnie na śmigłowcu Eurocopter ”Tiger”, na którym będzie stosowany wspólnie z pociskiem TRIGAT Long Range.

System HOT, pomyślnie został zintegrowany na wielu różnych typach śmigłowców (”Gazelle”, Bo-105, ”Lynx”, ”Panther”, ”Tiger”).

W Polsce.

Pocisk rakietowy Euromissile HOT-2 był oferowany dla Wojska Polskiego. W 1995 r. Euromissile zgłosiła ofertę, jako jedną z czterech, wyposażenia i uzbrojenia PZL W-3 ”Sokół” w ramach ówcześnie realizowanego Strategicznego Programu Rządowego Huzar. Europejska oferta nie została jednak ostatecznie wybrana przez stronę polską. Również w 1995 r. była na etapie badań instalacja systemu ppk HOT na ”Sokole”. Zapotrzebowanie na przeciwpancerne pociski kierowane dla samych tylko śmigłowców PZL W-3 ”Huzar” oceniane było na 3000 szt. W 1997 r. proponowana Polsce była najnowocześniejsza wersją systemu HOT 3. Firma Euromissile zapewniała 100% transferu produkcji pocisku, polski przemysł miał stać się bezpośrednim dostawcą systemu. Firma proponowała równocześnie przyłączenie polskich instytutów badawczo-rozwojowych do prac nad rozwojem pocisku o zwiększonym zasięgu.

Latem 1997 r. firma Euromissile złożyła propozycję, niezależną od Strategicznego Programu Rządowego Huzar, zbudowania eksportowej wersji ”Sokoła” wyposażonej w elektrooptyczny system obserwacyjno-celowniczy Viviane i uzbrojonej w ppk HOT-3. Do realizacji przedsięwzięcia przystąpiono w 1998 r., prace nad nim rozpoczęto w ostatnim kwartale w 1998 r. Poligonowe próby śmigłowca przeprowadzono w lutym i marcu 1999 r. Odpalono sześć pocisków HOT-3. Przebieg prób oceniono pozytywnie. ”Sokoły” w tej postaci miały być oferowane na eksport, wśród potencjalnych klientów wymieniano armie: Austrii, Brazylii, państwa Europy Środkowowschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Południowej.

Konstrukcja:
Pocisk rakietowy uzbrojony w głowicę tandemową. HOT II , HOT 3 naprowadzane są na cel przewodowo. Sygnały sterujące lotem przekazywane są do układów wykonawczych pocisku w sposób automatyczny z zespołu urządzeń celowniczych. Warunkiem trafienia jest co najmniej 20 s utrzymanie celu w polu obserwacji celownika.

Dane techniczne HOT II (wg [2]):
Skuteczny zasięg pocisku- 4 km.

Dane techniczne HOT 3 (wg [4]):
Długość pocisku- 1298 mm, średnica pocisku- 150 mm.
Masa pocisku- 32 kg.
Prędkość- 240 m/s, zasięg- 75 do 4000 (wg [5]- bliski 4500 ) m.
Przebijalność pancerza- ponad 1000 (wg [5]- 1300) mm.

Galeria

  • Wersje rozwojowe pocisku HOT. (Źródło: via ”Wikimedia Commons”).
  • HOT 1, plany modelarskie. (Źródło: Modelarz nr 12/1972).

Źródło:

[1] Reklama. Nowa Technika Wojskowa nr 9/1995.
[2] Kłosiński P. ”Eurocopter Tiger”. Nowa Technika Wojskowa nr 3/1996.
[3] ”Ppk dla Huzara”. Nowa Technika Wojskowa nr 6/1996.
[4] Szulc T. ”Zestaw przeciwpancerny MAPATS”. Nowa Technika Wojskowa nr 12/1996.
[5] Szulc T. ”Skuteczny system uzbrojenia”. Nowa Technika Wojskowa nr 9/1997.
[6] Kiński A. ”Sokół plus HOT”. Nowa Technika Wojskowa 4/1999.
blog comments powered by Disqus