De Monge M-101C2, 1924
(Koolhoven FK-31)

Samolot rozpoznawczy i myśliwski. Holandia/Francja.
Samolot myśliwski De Monge M-101C2, ze znakami F-AHAE na lotnisku Mokotowskim 16.02.1926 r. (Źródło: archiwum).

W połowie lat 20-tych holenderskiej firmie Nationale Vliegtuig Industrie w Hadze zbudowano nowoczesny samolot Koolhoven FK-31. Miał być produkowany seryjnie z licencji we Francji w firmie Constructions Aeronautiques L. de Monge w Issy les Moulineaux pod nazwą De Monge M-101 w wersji rozpoznawczej A2 i myśliwskiej C2. Wprowadzono w nim kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. W celu poprawienia widoczności miał wycięty okrągły otwór w baldachimie nad kabiną pilota. Pomysłowo było rozwiązane łączenia skrzydeł, pozwalające na ich wymianę z wersji C2 na A2 w 15 min. Blachy osłonowe były szybko rozłączalne, pozwalały na wygodny dostęp do silnika, uzbrojenia i instalacji na czas ich przeglądu.

Latem 1924 r. oblatany został trzeci egzemplarz FK-31 i w październiku 1924 r. dostarczony jako wzorcowy do wytwórni De Monge. W styczniu 1925 r. pilot E. A. Descamps zdobył na nim kilka rekordów prędkości lotu z ładunkiem 500 kg, na różnych dystansach, min. 25.01.1925 r. 220,8 km/h na trasie 100 km. Był to wynik stawiający samolot na pierwszym miejscu w tej klasie maszyn. Samolot wzbudził zainteresowanie w kilku państwach. Niestety nie zyskał większego uznania, ze względu na zbyt słabe osiągi. Zbudowano tylko kilka egzemplarzy.

W Polsce.

Samolot De Monge M-101C2 wzbudzał duże zainteresowanie w Polsce. 14.02.1925 r. samolot wzorcowy przybył do Warszawy. Na lotnisku Mokotowskim wykonał 16.02.1925 r. loty zapoznawcze mając za pasażera min. gen. bryg. pil. Włodzimierza Zagórskiego. Samolot wywarł początkowo dobre wrażenie. Rozważano możliwość zakupu 20 samolotów M-101A2 i 10 kompletów skrzydeł zamiennych typu C2, oraz zakupu licencji na 100- 200 samolotów.

Po przeprowadzeniu prób samolotu przez WCBL, okazało się, że nie osiąga on podstawowych wielkości podanych w ofercie. Z zamówienia serii wycofano się. W lotnictwie polskim znalazł się jednak jeden egzemplarz De Monge M-101C2. W 1928 r. używany był w Eskadrze Treningowej 1 PL, używano go również w 1929 r. w 2 PL.

Konstrukcja:
Dwumiejscowy górnopłat zastrzałowy (parasol) o konstrukcji mieszanej.
Płat dwudźwigarowy, trójdzie­lny o konstrukcji drewnianej. Skrzy­dło środkowe zamocowane do piramidki nad kadłubem miało okrągły wykrój nad kabiną pilota otwiera­jący widok do przodu w górę. Pira­midka była oprofilowana tworząc wiatrochron. Lotki o dużej rozpięto­ści znajdowały się wzdłuż całej czę­ści spływowej skrzydeł zewnętrz­nych. Pokrycie noska sklejką, reszta płótnem. Skrzydła były podparte zastrzałami w układzie odwrócone­go N.
Kadłub o konstrukcji metalo­wej, kratownicowy spawany z rur stalowych, oprofilowany na owal. Pokrycie do połowy blachą duraluminiową, reszta płótnem. Kabiny odkryte.
Usterzenie o konstrukcji metalowej pokryte było płótnem i miało kompensację rogową. State­cznik pionowy stanowił całość z ka­dłubem, statecznik poziomy podpar­ty był zastrzałem.
Podwozie stałe, główne trójgoleniowe, bezosiowe. Amortyzatory początko­wo ze sznurów gumowych, zastą­pionych później przez olejowo- powietrzne. Płoza ogonowa ze stali, amortyzowana sprężyną spiralną.

Uzbrojenie:
- A2- 2 stałe karabiny maszynowe pilota Vickers i dwa ruchome karabiny maszynowe Lewis obserwatora, oraz mały ładunek bomb,
- C2- do 6 karabinów maszynowych.

Wyposażenie- fotokarabin, radiostacja, aparat fotograficzny i bomby oświetlające.

Silnik- 9- cylindrowy, gwiazdo­wy, chłodzony powietrzem Gnôme-Rhône seria IV typ 9Ab o mocy 309 kW (420 KM). Dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 300 l w wersji C2 i 400 l w wersji A2.

Dane techniczne M-101C2 (wg [1]):
Rozpiętość- 11,3 m, długość- 7,8 m, wysokość- 3,2 m, powierzchnia nośna- 23,0 m2.
Masa własna- 1015 kg, masa użyteczna- 665 kg, masa całkowita- 1680 kg.
Prędkość max- 235 km/h, prędkość minimalna- 89 km/h, czas wznoszenia na 4000 m- 12', pułap- 7200 m, długotrwałość lotu- 2 h 30'.

Dane techniczne M-101A2 (wg [1]):
Rozpiętość- m, długość- m, wysokość- m, powierzchnia nośna- 27,0 m2.
Masa własna- 1030 kg, masa użyteczna- 770 kg, masa całkowita- 1800 kg.
Prędkość max- 225 km/h, prędkość minimalna- 75 km/h, czas wznoszenia na 4000 m- 12', pułap- 7000 m, długotrwałość lotu- 3 h.

Galeria

  • Samolot De Monge M-101C2 w barwach polskiego lotnictwa wojskowego. (Źródło: archiwum).
  • Samolot De Monge M-101C2 w locie. (Źródło: archiwum).
  • De Monge M-101C2, rysunek w rzutach. (Źródło: via Konrad Zienkiewicz).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
blog comments powered by Disqus