Dernbach Alojzy

Alojzy Dernbach. (Źródło: ”Kompol s.c.”).

W 1984 r. Alojzy Dernbach został członkiem Akademickiego Ośrodka Konstrukcyjnego (AOK) działającego w ramach Wydziału Doświadczalnego Kompozytów Polimerowych KOMPOL Instytutu Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Nie zdobył jednak tytułu magistra inżyniera, zresztą tak jak wielu innych studentów-lotniarzy.

W 1991 r. skonstruował, wspólnie z Grzegorzem Rycajem, wózek do motolotni Kompol KD.

W 1993 r. doszło do przekształcenia Wydziału Doświadczalnego KOMPOL w Kompol S.C. Alojzy Dernbach został- obok Mirosława Grzyba, Tomasza Królikowskiego i Grzegorza Rycaja, współzałożycielem spółki.

Konstrukcje:
Kompol KD, 1991, wózek motolotni.

Źródło:

[1] Makowski T. ”Współczesne konstrukcje lotnicze Polski”. Agencja Lotnicza Altair. Warszawa 1996.
[2] ”Kompol s.c.”
blog comments powered by Disqus