Wydzielona Grupa Konstrukcyjna CSS

Dla odciążenia pracowni płatowcowej powołano w marcu 1948 r. we Wrocławiu Wydzieloną Grupę Konstrukcyjną CSS (filia Centralnego Studium Samolotów w Warszawie), zorganizowana i kierowana przez prof. Jerzego Teisseyre. Było to kilkuosobowe biuro konstrukcyjne z inżynierami Januszem Lange i T. Grzybowskim na czele. Trzon biura stanowili studenci Wydziału Lotniczego Politechniki Wrocławskiej. Głównym zadaniem zespołu było opracowanie seryjnej dokumentacji samolotu LWD ”Junak-2”, którego produkcję uruchamiano w WSK Warszawa-Okęcie.

Oprócz tego tematu zespół opracował wiele projektów niezrealizowanych: projekt adaptacji zdobycznych szybowców Gotha Go-242 na samoloty CSS-242M przez zabudowanie na płatach silników również pochodzących ze zdobyczy wojennych, szczegółowy projekt wstępny i dokumentację konstrukcyjną samolotu komunikacyjnego i transportowego CSS-15, do którego miały być wykorzystane silniki z łożami, podwozia z kołami oraz szereg urządzeń poniemieckich, projekt adaptacji silników poniemieckich do używanych przez PLL ”Lot” samolotów Lisunow Li-2, projekty wstępne samolotu do opryskiwania lasów oraz samolotu akrobacyjnego. Pracownia we Wrocławiu istniała do listopada 1950 r.

Konstrukcje:
CSS-242M (Gotha Go-242), 1948, projekt samolotu transportowego.
CSS-15, 1948-1950, projekt samolotu komunikacyjnego i transportowego.
CSS- projekt samolotu do opryskiwania lasów, 1948-1950, projekt samolotu do opryskiwania lasów.
CSS- projekt samolotu akrobacyjnego, 1948-1950, projekt samolotu akrobacyjnego.

Źródło:

[1] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
[2] Morgała A. ”Kierunki rozwoju samolotów wojskowych w Polsce w drugiej połowie XX w”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
blog comments powered by Disqus